วิธีติดตั้ง H-Box

การติดตั้ง H-Box สามารถให้ช่างไฟทั่วไปติดตั้งได้

การติดตั้งทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. เชื่อมต่อกับ Energy Switch โดยตรง

สำหรับ Energy Switch ที่รับอินพุตเป็นไฟ 200 V สามารถต่อเชื่อม H-Box กับ Energy Switch โดยตรงได้เลย

ทำการติดตั้งกล่อง H-Box โดยต่อวงจรเข้ากับกล่อง Energy Switch ตามรูปด้านล่างนี้

2. ขอแชร์ไฟจากแหล่งจ่ายไฟในห้องพัก

 หาก Energy Switch เป็นแบบที่สายอินพุตเป็นสายโทรศัพท์ หรือไม่ใช่ไฟ 200V สามารถติดตั้ง H-Box ได้โดยหาแหล่งจ่ายไฟในห้องพัก เช่น ขอแชร์ไฟจากสวิทช์ไฟ หรือปลั๊กไฟแถวหน้าประตูห้องภายในห้องพัก โดยที่แหล่งไฟนั้นต้องผ่านระบบตัดไฟมาแล้ว

วิธีการติดตั้ง Energy Switch

คลิปวีดีโอแนะนำวิธีการติดตั้ง Energy Switch ภายในห้องพัก

เมื่อติดตั้ง H-Box และระบบคีย์แท็กเสร็จแล้ว ให้การตั้งค่าไวไฟที่ H-Box แต่ละเครื่อง โดยดูได้จากบทความ วิธีสร้างบัญชีและตั้งค่าไวไฟกล่อง H-Box

หมายเหตุ

  • ห้องพักนั้นต้องสามารถใช้ WIFI ได้
  • การติดตั้งควรให้ช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าทำการติดตั้งให้
  • ห้องพักนั้นต้องมีการติดตั้ง Hotel Energy Switch หรือระบบ Key Tag เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟในห้องพัก