วิธีติดตั้งอุปกรณ์

ทำการติดตั้งกล่อง Unsleep Box โดยต่อวงจรเข้ากับกล่อง Energy Switch ตามรูปด้านล่างนี้

หมายเหตุ

  • ห้องพักนั้นต้องสามารถใช้ WIFI ได้
  • การติดตั้งควรให้ช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าทำการติดตั้งให้
  • ห้องพักนั้นต้องมีการติดตั้ง Hotel Energy Switch หรือระบบ Key Tag เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟในห้องพัก