บริษัท เว็บสแปลช จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือบ้านพักคนชรา มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะตัวแทนจาก บริษัท เว็บสแปลช จำกัด (WEBSPLASH Co., Ltd.) ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่บ้านพักคนชรา มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ที่จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส หรืออีกชื่อหนึ่งคือ บ้านพักคนชราปากน้ำ ตั้งอยู่ที่ 999 ซอยวัดราษฎร์โพธิทอง ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส
เว็บสแปลชบริจาค
มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส

มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส เป็นมูลนิธิเอกชนที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยไม่มุ่งหวังกำไร ก่อตั้งโดยคุณพ่อซิ่ว แซ่ตั้ง ประธานมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส

บ้านพักคนชราปากน้ำตั้งอยู่หลังฟาร์มจระเข้ ซึ่งปัจจุบันฟาร์มจระเข้ได้เลิกกิจการไปแล้ว มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิเอกชน ซึ่งรับผู้สูงอายุมาดูแล ให้ที่พัก น้ำ และอาหาร โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตึกที่พักอาศัยมีทั้งหมด 2 ตึกด้วยกัน ห้องพักเป็นห้องพักรวม แยกหญิง-ชาย มีห้องน้ำรวม

ผู้สูงอายุบางส่วนที่อยู่ที่นี่ ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ เนื่องจากมีญาติส่งไปรักษา แต่ไม่มีคนรับกลับไปดูแล หรือบางส่วนก็ถูกรับต่อมาจากบ้านพักคนชราที่อื่น เนื่องจากช่วยลดความแออัดที่นั่นนั่นเอง

ที่บ้านพักคนชราปากน้ำ จะรับเฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง หรือมีอาการหนัก หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจำนวนอาสาสมัครที่ช่วยดูแลคุณตาคุณยายนั้นมีจำนวนจำกัด

เว็บสแปลชบริจาค

โดยมูลนิธิเปิดให้ผู้ใจบุญสามารถบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่ายา ฯลฯ หรือจะรับเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารสักมื้อให้คุณตา คุณยายก็ได้

นอกจากนี้ยังสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคได้ด้วย โดยสามารถโทรสอบถามกับทางมูลนิธิโดยตรงว่าต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้บริจาคสิ่งของได้ตรงกับความต้องการ

สามารถติดต่อกับทางมูลนิธิโดยตรงได้ที่เบอร์ 02-387-2741

บริษัทเว็บสแปลช ผู้ผลิต โปรแกรมโรงแรม ระบบโรงแรม
บริจาคเงินให้ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส

บริษัท เว็บสแปลช จำกัด ได้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ H-Box ระบบโรงแรม และ โปรแกรมโรงแรม เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเราบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคุณตา คุณยาย

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และได้ดูแลคุณตาคุณยายที่ไร้ที่อยู่ ให้พวกท่านได้มีความสุขและรอยยิ้มต่อไป