ตัวอย่างลูกค้า H-Box

ขอขอบคุณ มะจิ๊สุติ่น โฮมสเตย์ & คาเฟ่ บ้านอีต่อง เหมืองปิล็อก กาญจนบุรี

majisutin_1
h-box plus
hbox plus
majisutin

ติดตั้ง H-Box และคีย์แท็กแบบในห้องพักไม่ได้มีเบรกเกอร์ แต่ให้ช่างไฟต่อสายไฟตรงเข้าไปที่ตัวระบบตัดไฟเลย