บริษัท เว็บสแปลช จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  ทีมงานของบริษัท เว็บสแปลช จำกัด ได้เดินทางไปยังพัทยา จังหวัดชลบุรี และได้บริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ที่จังหวัดชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้ต้อนรับทีมงานและพาชมรอบๆ มูลนิธิ ที่นั่นมีเด็กกำพร้ามากมายที่อยู่รวมกัน มีตั้งแต่แรกเกิดไปจนเด็กโต มีการจัดสัดส่วนห้องพักแยกกัน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
เว็บสแปลชบริจาค
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

มูลนิธิก่อตั้งโดย คุณพ่อเรย์ เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยรับสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่บ้านมีฐานะยากจน หรือครอบครัวแตกแยก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เมื่ออดีตช่วงที่มีสงครามเวียดนาม มีการเข้ามาตั้งฐานทัพของทหารสหรัฐที่สัตหีบ และพัทยาได้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนและคลายเครียดของทหารอเมริกัน จี.ไอ. ทำให้มีเด็กถูกทอดทิ้งจำนวนมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิแห่งนี้

ที่นี่รับเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยส่วนมากเป็นมารดาของเด็กที่ทำเรื่องมอบเด็กให้แก่มูลนิธิ เนื่องจากความจำเป็นบางประการทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้

ที่นี่ให้ที่พัก อาหาร และการศึกษาแก่เด็กๆ โดยไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา มีเด็กหลายคนถูกอุปการะโดยชาวต่างชาติจากทั่วประเทศ หลายคนที่มูลนิธิส่งให้เรียนจนจบมหาวิทยาลัย และอีกหลายคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วกลับมาเยี่ยมที่นี่

เว็บสแปลชบริจาค

บริษัทเว็บสแปลช ผู้ผลิต โปรแกรมโรงแรม ระบบโรงแรม
บริจาคเงินให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

บริษัท เว็บสแปลช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ระบบโรงแรม และ โปรแกรมโรงแรม H-Box นำรายได้ส่วนหนึ่งพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น บริจาคให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เราคืนกำไรสู่สังคม เพราะมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น