วิธีสร้างบัญชีและตั้งค่าไวไฟกล่อง H-Box

หลังจากที่คุณสั่งซื้อ H-Box และได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว และเมื่อให้ช่างไฟทำการ ติดตั้ง H-Box และระบบคีย์การ์ด ในห้องพักเสร็จแล้ว 

ขั้นตอนต่อมาคือให้ตั้งค่าไวไฟที่เครื่อง H-Box แต่ละเครื่อง โดยขั้นตอนสามารถดูได้จากคลิปด้านล้างนี้