วิธีใช้งานโปรแกรม ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

ระบบโรงแรม H-Box มีฟังชันก์ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท  ระบบของเราสามารถออกใบเสร็จได้ 3 แบบ คือ

 • ใบเสร็จรับเงิน กำกับภาษี แบบย่อ ( กระดาษเทอมอลล์ )
 • ใบเสร็จรับเงิน ( กระดาษ A4 )
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ( กระดาษ A4 )

ไม่ว่าคุณจะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ก็สามารถใช้งานระบบของเราได้ เราเน้นการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงคุณมีอินเตอร์เน็ต และเครื่องปริ้นท์เตอร์ ก็สามารถใช้งาน โปรแกรมออกใบเสร็จ นี้ได้เลย

วิธีใช้งาน ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

นอกจากระบบออกใบเสร็จ เรามีระบบเช็คอินเช็คเอาท์ ให้ใช้งาน เมื่อมีแขกเข้ามาพัก เพียงคุณบันทึกข้อมูลพวกนี้ลงไปในระบบ คุณก็จะสามารถดูยอดรายได้ออนไลน์ผ่านมือถือได้ นอกจากนั้นยังดูสรุปยอดเงินต่อวัน ยอดค้างชำระ และอื่นๆ ย้อนหลังได้ 60 วันอีกด้วย

บันทึกเช็คอินเช็คเอาท์

เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ให้พนักงานทำการบันทึกเช็คอินลงไปในระบบ โดยกรอกข้อมูลลงไปให้ครบ หากลูกค้าชำระเงินแล้ว ให้เลือกการชำระเงิน เป็นชำระแล้ว

หากมีสินค้าเพิ่มเติม สามารถกดปุ่ม “เพิ่มสินค้า”  เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล”

ระบบเช็คอินเช็คเอาท์
ระบบเช็คอินเช็คเอาท์

กดปุ่มออกใบเสร็จ

เมื่อต้องการออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะมีข้อมูลลูกค้าที่กำลังพักอยู่ที่ห้องต่างๆ เลือกห้องที่ต้องการออกใบเสร็จ จากนั้นเลื่อนไปทางขวา หาไอคอนรูปใบเสร็จ และคลิกที่ไอคอนรูปใบเสร็จ

ระบบโรงแรม
โปรแกรมโรงแรม

ฟังชันก์หน้าออกใบเสร็จ

เมื่อคลิกไอคอนใบเสร็จแล้ว จะมีหน้าออกใบเสร็จแสดงขึ้นให้เห็น โดยหน้านี้จะมีปุ่มให้เลือก 5 ปุ่มคือ

 • ใบเสร็จแบบย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • ตั้งค่าข้อมูลโรงแรม
 • แก้ไขข้อมูลลูกค้า
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

ความแตกต่างระหว่างใบเสร็จแต่ละแบบ

  • ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ ขนาดของใบเสร็จประเภทนี้ส่วนมากจะมีความกว้างประมาณ 8 เซ็นติเมตร ใบเสร็จประเภทนี้คุณจะได้รับบ่อยๆ เช่น ในร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน หรือตามห้างต่างๆ ในใบเสร็จจะประกอบไปด้วย ชื่อ  ข้อมูลผู้ให้บริการ รายการสินค้าที่เราซื้อ ราคา จำนวน และยอดรวม แต่จะไม่มีข้อมูลของลูกค้าในใบเสร็จประเภทนี้ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้  แต่จะใช้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการซือขายสินค้าจริง
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน คือเอกสารที่ผู้ประกอบการ ออกให้แก่ลูกค้าหลังได้รับเงินแล้ว เพื่อยืนยันว่ามีการรับเงินสำหรับสินค้า หรือบริการนั้นๆ จริง โดยใบเสร็จรับเงินจะมีข้อมูลทุกอย่างที่ใบเสร็จแบบย่อมี แต่จะมีมากกว่า คือมีข้อมูลลูกค้าด้วย เช่น ชื่อหรือบริษัทของลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ หรือเบอร์โทรศัพท์
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ผู้ประกอบการที่จะออกใบกำกับภาษีได้ ต้องเป็นกิจการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT แล้วเท่านัน นั่นคือ ถ้าหากโรงแรมคุณยังไม่ได้จด VAT คุณจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้  ใบเสร็จแบบนี้จะมีช่องให้ผู้อนุมัติเซ็น เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

ตั้งค่าข้อมูลโรงแรม

คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโรงแรมของคุณได้ โดยกดที่ปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลโรงแรม” หน้านี้คุณจะสามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อโรงแรม
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หากคุณเลือกว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ของคุณจะเป็นแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยกตัวอย่างเช่น

ลูกค้าชำระยอดทั้งหมด 1,070 บาท 

จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท

และเป็นยอดที่ไม่รวมภาษี 1,000 บาท

ระบบโรงแรม

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าโดยกดที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูลลูกค้า” หน้านี้คุณจะสามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อื่นๆ

เลื่อนลงมาด้านล่าสุด จะมีข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีโดยเฉพาะ สามารถคลิกเลือก “เหมือนข้อมูลด้านบน” หรือจะกรอกใหม่ลงไปก็ได้ แล้วระบบจะนำข้อมูลส่วนตรงนี้ไปใช้เพื่อออกใบเสร็จ

ข้อมูลลูกค้าโรงแรม

ปุ่มเสร็จแบบย่อ

คุณสามารถออก  ใบกำกับภาษีอย่างย่อ / ใบเสร็จรับเงิน เพียงคุณมีเครื่องปริ้นท์ กระดาษเทอร์มอล และตั้งค่าขนาดกระดาษให้ถูกต้อง ก็สามารถออกใบเสร็จแบบสลิปได้

โดยก่อนปริ้นท์ใบเสร็จ ให้แน่ใจว่าคุณใส่ข้อมูลโรงแรมของคุณครบแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อโรงแรม ที่อยู่โรงแรม เลขผู้เสียภาษี หรือเบอร์โทรศัพท์

หากคุณตั้งค่าให้โรงแรมคุณมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะคำนวณภาษีให้ โดยเป็นแบบ VAT INCLUDED หรือก็คือ ราคานั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

ปุ่มใบเสร็จรับเงิน

สำหรับท่านที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ A4 ท่านสามารถเลือก “ใบเสร็จรับเงิน” โดยตอนปริ้นท์ให้ท่านเลือกขนาดกระดาษเป็นแบบ A4 และอย่าลืมใส่ข้อมูลลูกค้า โดยกดปุ่มแก้ไขข้อมูลลูกค้า

สำหรับข้อมูลลูกค้านั้น คุณสามารถเพิ่มตอนหน้าเช็คอินเช็คเอาท์ หรือหน้าออกใบเสร็จก็ได้ ใบเสร็จประเภทนี้จะออกทางการกว่าแบบแรก

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

ปุ่มใบเสร็จรับเงิน /  ใบกำกับภาษี

สำหรับท่านที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ท่านสามารถเลือก “ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี” อย่าลืมใส่ข้อมูลลูกค้า โดยคลิกปุ่มแก้ไขข้อมูลลูกค้า

เมื่อปริ้นท์ออกมาแล้ว ให้ทำการเซ็นต์ตรงตำแหน่งผู้อนุมัติ ลงวันที่ ก็สามารถนำใบกำกับภาษีนี้ไปใช้งานได้เลย

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
โปรแกรมออกใบกำกับภาษี
โปรแกรมออกใบกำกับภาษี

ระบบโรงแรม H-Box ของเรา ช่วยป้องกันการทุจริต มีระบบมอนิเตอร์การใช้งานห้องพัก สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้เลย หากคุณสนใจสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่างๆ ตามนี้ ติดต่อเรา